Малотокмачанська громада

Запорізька область, Пологівський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" МАЛОТОКМАЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 08.11.2021 13:57
Кількість переглядів: 1156

Фото без опису

Відповідно до рішення сьомої сесії восьмого скликання від 07.10.2021 року №15 Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Малотокмачанської сільської ради Пологівського району Запорізької області, рішення виконавчого комітету від 21.10.2021 року № 125 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг комунального сектору Малотокмачанської сільської ради Пологівського району Запорізької області», виконавчий комітет  Малотокмачанської сільської ради  

Малотокмачанська сільська рада Пологівського району Запорізької області оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

 

Правові підстави проведення конкурсу

Рішення сьомої сесії восьмого скликання від 07.10.2021 року №15 Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Малотокмачанської сільської ради Пологівського району Запорізької області, рішення виконавчого комітету від 21.10.2021 року № 125 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг комунального сектору Малотокмачанської сільської радиПологівського району Запорізької області»

Найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності надавача соціальних послуг

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Малотокмачанської сільської ради Пологівського району Запорізької області (далі Заклад) є комплексним закладом соціального захисту населення, що здійснює соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі- отримувач соціальних послуг).

Місце знаходження центру: 70550, Запорізька область, Пологівський район, село Мала Токмачка, вулиця Шевченка, 167

Найменування посади та умови оплати праці

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Директора Установи здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002  № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України № 308519 від 05.10.2005 року «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказу Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»

Період подання документів для участі в конкурсі

Документи на конкурс приймаються протягом 15-ти днів з дня опублікування оголошення про конкурс з 10 листопада 2021 року по 24 листопада 2021 року

Перелік документів для участі в конкурсі

1.заяву про участь у конкурсі за формою;

2.належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

3.автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

4.мотиваційний лист складений у довільній формі;

5.довідку про відсутність судимості;

6.перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Малотокмачанської сільської ради.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою, претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Повинен знати

Конституцію України, Кодекс законів про працю України; Сімейний кодекс України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення; Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Конвенцію про права дитини, законодавство у сфері надання соціальних послуг, зокрема, державні стандарти соціальних послуг; рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Закладу; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Закладу; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Закладу; основи державного управління економікою та управління персоналом, методологією організації фінансово-господарської діяльності Закладу; принципи та методи соціальної роботи; правила та норми охорони праці; виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову, основні принципи роботи з комп’ютером та відповідними програмними засобами.

 

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів - провідний спеціаліст відділу загальної та організаційної роботи Анастасія БЕРЕЖКО. Електронна пошта: mtrada@ukr.net або тел.0614146216.

 

Перелік запитань

для складання іспиту кандидатів на зайняття вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Малотокмачанської сільської ради

 1. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги. Їх види (ст.ст. 1, 16 Закону України «Про соціальні послуги»).
 2. Надавачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 3. Обов’язки та права надавачів соціальних послуг ( ч. 8, 9 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 4. Отримувачі соціальних послуг (ст.ст. 1, 12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 5. Гарантії надавачів соціальних послуг працівникам ( ч. 10 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Соціальна послуга «Соціальна адаптація» (Наказ Міністерства соціальної політики № 429 від 23.06.2020).
 7. Інформація, яка вноситься про надавачів соціальних послуг (юридичних осіб) до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ч. 3 ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Основні цілі надання соціальних послуг (ст. 2 Закону України «Про соціальні послуги»).
 9. Соціальна послуга «Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах» (Наказ Міністерства соціальної політики № 429 від 23.06.2020).
 10. Оцінювання потреб особи в соціальних послугах (ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»).
 11. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг (ст. 21 Закону України «Про соціальні послуги»).
 12. Договір про надання соціальних послуг (ст. 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 13. Відмова та припинення надання соціальних послуг (ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»).
 14. Оплата соціальних послуг (ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги»).
 15. Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 16. Зміст соціальної послуги догляду вдома (розділ 8 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760).
 17. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги паліативного догляду (розділ 2 Державного стандарту паліативного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 29.01.2016 № 58).
 18. Що таке супервізія (ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 19. Етапи ведення випадку (ст.18 Закону України «Про соціальні послуги»).
 20. Соціальна послуга «Представництво інтересів» (Наказ Міністерства соціальної політики № 429 від 23.06.2020).
 21. Соціальна послуга «Надання притулку» (Наказ Міністерства соціальної політики № 429 від 23.06.2020).
 22. Зміст соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого   наказом   Міністерства   соціальної політики України від 07.06.2017 № 956).
 23. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 № 596).
 24. Державні стандарти соціальних послуг (ст.17. Закону України «Про соціальні послуги») .
 25. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної денного догляду (розділ 2 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).
 26. Зміст соціальної послуги денного догляду (розділ 8 Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452).
 27. Соціальне замовлення (ст. 26 Закону України «Про соціальні послуги»).
 28. Основні принципи надання соціальних послуг (ст. 3 Закону України «Про соціальні послуги»).
 29. Мета створення та структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (ст.15 Закону України «Про соціальні послуги»).      
 30. Визначення потреб населення громади у соціальних послугах  (ст. 25 Закону України «Про соціальні послуги»).

Фото без опису 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь