Малотокмачанська громада

Запорізька область, Пологівський район

Профілактика виробничого травматизму та профзахворюваності – обов’язок роботодавця

Дата: 31.01.2019 10:54
Кількість переглядів: 418

Україна взяла курс на децентралізацію та проведення реформ у всіх галузях, в результаті чого створюються нові адміністративні одиниці, реорганізуються чи створюються в об’єднаних територіальних громадах нові організації, установи, підприємства (далі – суб’єкти господарювання) для забезпечення існування та розвитку громад.

У зв’язку з цим виникає потреба нагадати керівникам новостворених суб’єктів господарювання про їх обов’язки зі створення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, здійснення  профілактичних заходів для попередження випадків виробничого травматизму та професійних захворювань працівників відповідно до обставин, що змінюються, та усунення причин, що призводять до нещасних випадків і  професійних захворювань.

Одним з напрямків статутної діяльності Фонду соціального страхування України є профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності, спрямована на запобігання нещасним випадкам на виробництві, усунення загрози здоров'ю та життю працівників,  викликаної умовами праці.

Станом на 01.01.2019 у Токмацькому відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області (далі – відділення), яке здійснює свої повноваження у м. Токмаку, Токмацькому, Оріхівському і Чернігівському районах, зареєстровано 8 повідомлень про нещасні випадки на виробництві, за результатами розслідування яких взято на облік 5 страхових нещасних випадків (СВ), з яких 2 - зі стійкою втратою працездатності (ІІ і ІІІ гр. інвалідності). Останнє професійне захворювання у відділенні було зареєстроване у вересні 2016 року на території Чернігівського району у вже не працюючої в шкідливих умовах праці особи.

 

СВ за 2017рік

СВ за 2018 рік

Різниця,%

м. Токмак

2

1

-50%

Токмацький р-н

1

2

+50%

Оріхівський р-н

1

2

+50%

За 2018 рік визначено основні травмонебезпечні галузі: надання послуг догляду та соціальної допомоги – 40% (2 з 5 СВ); державне управління, металообробка та охорона здоров’я - по 20%; професії: прибиральник службових приміщень (санітарка-прибиральниця) - 40%, соціальний робітник, різальник металу та фельдшер-лаборант – по 20%.

Переважна більшість (80%) нещасних випадків сталася внаслідок організаційних причин, а саме через невиконання посадових обов’язків керівником потерпілого, незабезпечення потерпілого засобами індивідуального захисту, відсутність медичного обстеження, невиконання вимог інструкцій з охорони праці. З технічної причини, а саме через незадовільний стан території, стався 1 нещасний випадок.

Види подій, які призвели до травмування: падіння потерпілого під час пересування (через невиконання посадових обов’язків керівником потерпілого, незабезпечення потерпілого засобами індивідуального захисту - взуттям, відсутність медичного обстеження, незадовільний стан території) – 80%, дія предметів, що рухаються, розлітаються – 20% (через невиконання вимог інструкцій з охорони праці).

Навчання з питань охорони праці потерпілих працівників передбачено у 60% СВ, але не пройшли його 20%.

Також 1 із 5 потерпілих перебував у стані алкогольного сп’яніння, що комісією з розслідування нещасного випадку було визнано супутньою причиною травмування.

Медичний огляд згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007  №246, передбачено для 60% потерпілих, але не пройшли його 20%.

За 2018 рік загальна кількість робочих днів непрацездатності через виробничий травматизм – 433 дні, сума витрат на відшкодування листків непрацездатності склала 57559,73 грн., в т.ч. за рахунок коштів Фонду – 54423,43грн.

Враховуючи вищенаведені дані, звертаємо увагу роботодавців, керівників та спеціалістів служб охорони праці суб’єктів господарювання на заходи, виконання яких сприятиме зменшенню втрат, пов’язаних з травматизмом (втрати грошових коштів, невиконані своєчасно виробничі завдання, перенавантаження інших працівників, які змушені виконувати обов’язки травмованого і тривало непрацездатного працівника тощо):

1. Призначити осіб, відповідальних за технічний стан (території, будівель, споруд, обладнання, інструментів, пристосувань тощо) та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, організацію медичних оглядів, навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки. Визначити в посадових інструкціях керівників, фахівців, службовців всі обов’язки, права і відповідальність, в т. ч. і з питань охорони праці.

2. Перевірити на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці стан території, будівель, обладнання, інструментів, пристосувань тощо. Запровадити дієвий оперативний контроль за їх станом і негайне реагування при виявленні невідповідностей, їх усунення.

3. Переглянути інструкції з охорони праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, звернувши особливу увагу на відображення в них: інформації щодо стану інструментів, обладнання, пристосувань, якими користуються працівники; вимог безпеки при пересуванні по території, виконанні робіт підвищеної небезпеки, можливі аварійні ситуації та дії працівника при їх виникненні; необхідності негайного повідомлення керівника про можливі аварійні ситуації чи травмування працівника, а також наявність інформації щодо порядку надання домедичної допомоги при травмуванні працівника (згідно з затвердженими наказом МОЗ України від 16.06.2014 №398 Порядками надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах).

4. Організувати і провести навчання і перевірку знань:

- посадових осіб, спеціалістів служби охорони праці, членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці; посадових осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки - з відповідних нормативних документів (законів, правил тощо);

- працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та ті, де є потреба у професійному доборі – з безпечного виконання робіт. Нагадуємо, що до програм навчання працівників мають бути включені питання, які відображені в інструкціях з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та виробничих інструкціях, експлуатаційній документації на обладнання, а також порядків надання домедичної допомоги потерпілим при невідкладних станах.

Крім того, як один з видів навчання з питань охорони праці, забезпечити своєчасне та якісне проведення інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях.

5. Не забувати, що особи, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,  та віком до 21  року, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007  №246.

Крім того, звертати увагу на фізичний та психологічний стан працівників перед початком і в процесі роботи. Адже здоровий та спокійний працівник швидше, безпечніше виконає поставлене завдання. Своєчасно направляти до лікувального закладу працівників у стані нездужання, відстороняти від роботи працівників в алкогольному чи наркотичному сп’янінні, адже такий стан може сприяти виробничому травматизму з тяжкими наслідками. З досвіду відділення: зареєстровані травми  в алкогольному сп’янінні зі смертельним наслідком в результаті падіння з висоти, з І, ІІ  групою інвалідності при роботі на металообробному обладнанні (втрата частини кінцівки) та пересуванні по території підприємства (перелом шийки гомілки).

6. Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" та статті 163 Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам повинні видаватися безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), які для роботодавця є обов'язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, мають бути забезпечені необхідними ЗІЗ.

7. Забезпечити неформальний підхід до виконання посадових та робочих інструкцій працівниками, створивши систему стимулювання сумлінних працівників, які дотримуються вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Свій внесок в профілактику (попередження) виробничого травматизму можуть зробити і працівники, які повинні сумлінно виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, перевіряючи перед початком роботи стан обладнання, інструментів, засобів захисту на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, не виконуючи роботу на несправному обладнанні, не порушуючи вимог інструкцій з охорони праці та безпеку експлуатації обладнання, не будучи байдужими до порушень вимог безпеки іншими працівниками, своєчасно звертаючись за кваліфікованою медичною допомогою при погіршенні стану здоров’я, пам’ятаючи про свої права і обов’язки з охорони праці.

Крім того, кожен повинен вміти надати домедичну допомогу потерпілому, попередньо оцінивши його стан, адже своєчасно і правильно надана домедична допомога дозволяє зменшити можливі негативні наслідки травмування, а іноді і врятувати життя людини. 

Нагадуємо роботодавцям та застрахованим особам про негативні наслідки приховування нещасних випадків на виробництві, а також, що пунктами 10 і 37 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232, встановлені терміни надання роботодавцем повідомлення про нещасний випадок до робочого органу Фонду соціального страхування України.

Відділення пропонує керівникам суб’єктів господарювання та фізичним особам, які мають найманих працівників, свою допомогу у створенні ефективно діючої системи управління охороною праці, як частини системи управління суб’єкта господарювання.

На базі відділення створено «Сервісний центр (пункт) з надання консультаційних послуг з питань профілактики нещасних випадків на виробництві, охорони праці та соціального страхування», де (або безпосередньо у суб’єкта господарювання) страховий експерт з охорони праці відділення може надати кваліфіковану консультативну, методичну та інформаційну безоплатну допомогу з питань охорони  праці та соціального захисту застрахованих осіб, надання повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування, тощо.   

Інформуємо: одержати консультацію та надати повідомлення про нещасний випадок на виробництві Ви можете за телефонами відділення: (06178) 2-99-16, 2-23-67, (068) 9278326  або за адресою:  вул. Центральна, буд.55, м Токмак.

Електронна пошта відділення та страхового експерта з охорони праці: tоkm.zp@fssu.gov.ua;  tkm_exp@fssu.gov.ua

 

Страховий експерт з охорони праці Антипенко С.Г.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь